Oordeel Adviescommissie bezwaarschriften Wolvega

De onafhankelijk adviescommissie heeft haar oordeel gegeven over de ingediende bezwaarschriften op de verleende omgevingsvergunning. De Adviescommissie bezwaarschriften is van oordeel dat het college terecht en op juiste gronden heeft besloten om aan vergunninghouder een omgevingsvergunning te verlenen. Hiermee volgt het advies om de bezwaarden ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren; de bezwaarschriften ongegrond te […]