Nieuwsartikel Lemsternijs.nl

Er is een nieuwsartikel gepubliceerd over de ontwikkeling Poort van Lemmer door Lemsternijs. In het artikel worden o.a. de mogelijkheden die de Gemeente Fryske Marren ziet in de ontwikkeling van dit gebied en de stappen die er nog genomen moeten worden besproken. Klik hier om het artikel te lezen.

Dorpscoƶperatie Grou (in oprichting) nauw betrokken

Inloopbijeenkomst Have Halbertsma druk bezochtProjectontwikkelaar PAIVA uit Leeuwarden start met een nieuw woningbouwplan, Have Halbertsma genaamd. De wens van veel Grousters voor woningen op het braakliggende Halbertsmaterrein krijgt hiermee vorm. De inloopbijeenkomst op 6 april van projectontwikkelaar PAIVA uit Leeuwarden en Dorpscoƶperatie Grou (in oprichting) in Hotel Oostergoo was zeer druk bezocht. Ruim 300 mensen, […]