Bijeenkomst bestemmingsplan Grou

Vorige week dinsdag organiseerde de gemeente een bijeenkomst over het bestemmingsplan in Hotel Oostergoo. Hier viel het bestemmingsplan in te zien. Mocht u het bestemmingsplan willen inzien kan dat ook via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ondanks dat er dus geen wijzigingen zijn t.o.v. de bijeenkomst op 16 november 2023 en het enkel over het bestemmingsplan ging zijn er […]

Presentatie stedenbouwkundig plan op de bijeenkomst 16 november

Op donderdag 16 november vond de derde inloopbijeenkomst plaats. Het stedenbouwkundig plan viel hier te bekijken en meer dan 300 bezoekers zijn geweest! De plannen worden steeds concreter, en er is al goed te zien hoe de wijk er straks uit ziet. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond vol mooie reacties en leuke gesprekken, […]

Grote stap richting de vaarverbinding Landgoed de Woldberg

Goed nieuws! De sloep staat nu nog op het droge, maar als alle contracten binnenkort getekend zijn en de sluis gerealiseerd is, kan de sloep in het water gelaten worden. Landgoed de Woldberg zal dan via een open vaarverbinding bereikbaar zijn! Lees het volledige artikel op:Open vaarverbinding voor Eeserwold – Steenwijker Courant

Oordeel Adviescommissie bezwaarschriften Wolvega

De onafhankelijk adviescommissie heeft haar oordeel gegeven over de ingediende bezwaarschriften op de verleende omgevingsvergunning. De Adviescommissie bezwaarschriften is van oordeel dat het college terecht en op juiste gronden heeft besloten om aan vergunninghouder een omgevingsvergunning te verlenen. Hiermee volgt het advies om de bezwaarden ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren; de bezwaarschriften ongegrond te […]

Bewonersbijeenkomst alle bewoners Landgoed de Woldberg

Na het ontvangen van een positief principe verzoek doet Landgoed de Woldberg onderzoek naar de mogelijke herontwikkeling van de golfbaanlocatie tot een groene en waterrijke woonwijk. Op 31 augustus vond de derde bewonersbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst is georganiseerd voor alle bewoners van Landgoed de Woldberg. H+N+S Landschapsarchitecten heeft een presentatie gehouden waarin de eerste concepten […]

Verwerken van de terugkoppelingen Have Halbertsma

De tweede bewonersbijeenkomst is met grote belangstelling bezocht door het dorp Grou. De architecten van H+N+S, De Zwarte Hond en Penta zijn verder gegaan met de ontvangen feedback op de praatplaten en de presentatie. Met deze terugkoppelingen zijn alle partijen aan de slag gegaan om het plan nog beter te laten aansluiten bij de wensen […]

Nieuwsartikel Lemsternijs.nl

Er is een nieuwsartikel gepubliceerd over de ontwikkeling Poort van Lemmer door Lemsternijs. In het artikel worden o.a. de mogelijkheden die de Gemeente Fryske Marren ziet in de ontwikkeling van dit gebied en de stappen die er nog genomen moeten worden besproken. Klik hier om het artikel te lezen.

Sfeer proeven van de tweede inloopbijeenkomst

Thumbnail, project Have Halbertsma, Grou

De tweede informatiebijeenkomst voor het uitbreidingsplan Have Halbertsma in Grou werd donderdag 13 juli weer druk bezocht. Er zijn ruim 300 bezoekers verwelkomd in Grootcafé Treemter waar deze bijeenkomst plaats vond. Onze projectpartners Gemeente Leeuwarden, De Zwarte Hond, HNS Landscape Architects, Dorpscoöperatie Grou en Penta Architecten waren ook aanwezig. Wederom een geslaagde avond!

Geslaagde inloopbijeenkomst Poort van Lemmer

Op dinsdagavond 27 juni vond bij Sporthotel Iselmar in Lemmer een inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden en belangstellenden inzake de uitbreiding van het industrieterrein op Lemsterhoek. Paiva heeft omwonenden en belangstellenden uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het gebied middels een inloopbijeenkomst. Circa 20 mensen hebben afgelopen dinsdagavond kennis genomen van de plannen […]